top of page

Yves in het kort

 

 

Yves Leterme is een kind van de Westhoek. Geboren te Wervik (6 oktober 1960), bracht hij zijn kinderjaren door in Zillebeke op een paar honderd meter van Hill 60 en andere herinneringen van de Eerste Wereldoorlog. Hij liep school in Ieper waar hij vandaag ook woont.

Yves Leterme studeerde, eerst aan de Kulak en dan aan de Universiteit Gent, Rechten én Politieke Wetenschappen. Beide tegelijk, omdat hij dat laatste wou maar zijn ouders dat eerste verstandiger vonden. De politieke microbe had hem te pakken: hij liet in Ieper zijn proteststem horen over het plaatselijke jeugdbeleid. De toenmalige CVP nodigde hem uit om aan de kar te trekken. En zo werd hij in 1983 voorzitter van de CVP-Jongeren van Ieper.

Twee jaar later werd Yves Leterme parlementair medewerker van volksvertegenwoordiger Paul Breyne en CVP-secretaris voor het arrondissement Ieper. Daarna werkte hij op het kabinet van gemeenschapsminister Paul Deprez. Begin 1987 ging Leterme werken bij het Rekenhof waar hij twee jaar zou blijven. Ondertussen bleef hij actief bij de CVP-Jongeren (in het nationaal bureau en als nationaal ondervoorzitter) en bij de Ieperse CVP, waarvan hij in 1988 afdelingsvoorzitter werd.

In 1989 ging Yves Leterme werken op het nationaal CVP-secretariaat in Brussel als adjunct-nationaal-secretaris, om er in 1991 nationaal CVP-secretaris te worden. Het jaar nadien verliet hij de Tweekerkenstraat om voor vijf jaar administrateur te worden bij de Europese Unie. Tegelijkertijd bleef hij politiek actief in Ieper, waar hij in 1995 schepen werd en in 1997 volksvertegenwoordiger. In 2001 werd hij fractieleider van CD&V in de kamer. In 2003 werd hij voorzitter van de partij en in 2004 minister-president van de Vlaamse regering. Op zondag 6 mei 2007 maakte hij zijn kandidatuur bekend als lijsttrekker voor de senaatslijst van de federale verkiezingen. Op 10 juni 2007 heeft hij, als CD&V-lijsttrekker voor de senaat een overwinning behaald met 796.521 voorkeurstemmen. Op 21 december 2007 werd hij Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Mobiliteit, Institutionele Hervormingen en de Noordzee. Op 20 maart 2008 legde de regering Leterme I de eed af. Yves Leterme legde op 23 maart als Eerste Minister het regeerakkoord voor aan de Kamer en kreeg daarvoor het vertrouwen. In december 2008 werd Yves Leterme senator. Op 17 juli 2009 legde hij de eed af als Minister van Buitenlandse zaken. Op 25 november 2009 legde hij de eed af als Eerste Minister. De Koning aanvaardt het ontslag van Leterme II op 26 april 2010. Op 06 juli 2010 wordt hij kamerlid. Tot op 7 december 2011 blijft Yves Leterme premier van lopende zaken in opdracht van Koning Albert II.

Op 8 december 2011 wordt Yves Leterme aangesteld door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) als adjunct-secretaris-generaal, verantwoordelijk voor sociaal beleid, onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid, kmo's en regionale ontwikkeling.

 

Op 4 juni 2014 wordt Yves voorgedragen als secretaris-generaal van IDEA. International IDEA is een internationale organisatie met 29 lidstaten die op wereldvlak actief is als kenniscentrum voor de organisatie van verkiezingen, het opstellen van grondwetten, uitbouw van politieke partijen en vraagstukken van politieke participatie en ontwikkeling en die over heel de wereld dienaangaande advies verleent.

 

Opleiding

 • Lager onderwijs: Zillebeke

 • Middelbaar onderwijs: SVC Ieper

 • Latijns-Griekse Humaniora (Sint-Vincentiuscollege Ieper (1973-1979)

 • Kandidaat in de Rechten (Kulak - 1981)

 • Kandidaat in de Politieke Wetenschappen (RUG - 1983)

 • Licentiaat in de Rechten (RUG - 1984)

 • Licentiaat in de Bestuurswetenschappen (management van de non-profit sector) - RUG 1985

 • Diploma van het Internationaal Studiecentrum voor het federalisme (Nice - 1984)

 

Beroepsloopbaan

 • Parlementair medewerker van Volksvertegenwoordiger Paul Breyne (1985)

 • CVP-secretaris, arrondissement Ieper (1985 -1987)

 • Kabinetsmedewerker van gemeenschapsminister Paul Deprez (1986)

 • Adjunct auditeur bij het Rekenhof (1 januari 1987 - 31 januari 1989)

 • Adjunct nationaal CVP-secretaris (februari 1989 - januari 1991)

 • Nationaal CVP-secretaris (februari 1991 - december 1992)

 • Administrateur bij de Europese Unie (december 1992 - mei 1997)

 • Adjunct-secretaris-generaal van de OESO (8 december 2011 - 30 juni 2014)

 • Secretaris-generaal van IDEA (1 juni 2014 - )

 

Politiek

 • Voorzitter van de CVP Jongeren, afdeling Ieper (1983 - 1986)

 • Arrondissementeel CVP secretaris, arrondissement Ieper (1985 - 1987)

 • Nationaal Bureau van de CVP Jongeren (1986 - 1988)

 • Nationaal ondervoorzitter CVP Jongeren (1988 - 1989)

 • Voorzitter van de CVP afdeling Ieper (1988 - 1991)

 • Schepen van de stad Ieper (januari 1995 - januari 2001)

 • Gemeenteraadslid van de stad Ieper (februari 2001 tot heden)

 • Volksvertegenwoordiger voor de CVP sedert 4 juni 1997 (in opvolging van P. Breyne)

 • Volksvertegenwoordiger verkozen voor de CVP op 13 juni 1999

 • Voorzitter van de CD&V Kamerfractie (11 januari 2001 tot en met mei 2003)

 • Volksvertegenwoordiger verkozen voor de CD&V (18 mei 2003 tot 5 juli 2004)

 • Algemeen Voorzitter CD&V (27 juni 2003 tot en met 20 juli 2004)

 • Vlaams Volksvertegenwoordiger verkozen voor de CD&V op 13 juni 2004  

 • Informateur en Formateur met als opdracht de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering

 • Minister-president van de Vlaamse Regering  22/07/2004 tot 27/06/2007

 • Senator: 28/06/2007 tot 20/12/2007

 • Formateur met als opdracht de vorming van een nieuwe federale regering: van 15/07/2007 tot 24/08/2007 en van 29/09/2007 tot 1/12/2007

 • Vice- Eerste Minister en Minister van Begroting, Mobiliteit, Institutionele Hervormingen en de Noordzee: 21/12/2007 tot 19/03/2008

 • Eerste Minister: 20/03/08 tot 30/12/08

 • Senator: 30/12/08 tot 16/07/2009

 • Minister van Buitenlandse Zaken: 17/07/2009 tot 25/11/2009

 • Eerste Minister van 25/11/2009 tot 07/12/2011

 • Kamerlid 06/07/2010 tot 12/12/2011

bottom of page